Předmět činnosti, orgány DSO

Bruntalsko - pozitiv - plnobarevne - CMY

Předmětem činnosti svazku je vzájemná spolupráce členských obcí na koncepčním a efektivním rozvoji zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech; ochrana a prosazování společných zájmů a konkrétních záměrů členských obcí na místní, krajské i celostátní úrovni.

Cílem svazku je koordinovaný a udržitelný rozvoj zájmového území a vzájemná spolupráce členských obcí při respektování principů transparentnosti a zapojování veřejnosti

Orgány svazku jsou členská schůze, předseda a dva místopředsedové a tříčlenná revizní komise.

 

Předseda svazku
Richard Šanda
, starosta obce Staré Město

 

První místopředseda svazku

Iveta Kučerová, starostka obce Valšov

 

Druhý místopředseda svazku
Jan Božovský, starosta obce Dvorce

 

Předseda nebo jím pověřený zástupce zastupuje svazek obcí navenek.

Výbor

  • Ing. Martin Henč, místostarosta města Bruntál

  • Ivan Fehérvári, starosta obce Razová

 

Revizní komise

  • Bedřich Buťák, starosta obce Leskovec nad Moravicí

  • Josef Havlík, starosta obce Moravskoslezský Kočov

  • Alena Mátéová, starostka obce Široká Niva