ÚŘEDNÍ DESKA

OZNÁMENÍ

Informace o dokumentech zveřejňovaných dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb. v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. oznamujeme, že dokumenty svazku obcí "Bruntálsko" jsou zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO Bruntálsko v sekci ÚŘEDNÍ DESKA a v sekci DOKUMENTY.
Dokumenty jsou zveřejňovány do 30 dnů od jejich schválení příslušným orgánem svazku obcí. V listinné podobě jsou dokumenty k dispozici v kanceláři OÚ Široká Niva u účetní svazku obcí, na adrese Široká Niva 79, tel. 554 777 128.
Jedná se o tyto dokumenty

  • návrhy střednědobých rozpočtových výhledů, návrhy rozpočtů, návrhy Závěrečných účtů

  • schválené střednědobé rozpočtové výhledy (zveřejňovány podle § 3, odst. 4)

  • schválené rozpočty svazku obcí na aktuální období (zveřejňovány podle § 11, odst . 4)

  • schválená rozpočtová opatření (zveřejňovaná podle § 11, odst. 4)

  • Závěrečný účet svazku obcí za aktuální období

Richard Šanda
předseda svazku

Právní forma: Dobrovolný svazek obcí

Název svazku: BRUNTÁLSKO

Zastoupený: Richardem Šandou, předsedou

IČ: 04690290

Sídlo svazku: Náměstí Míru 11, 792 01 Bruntál

Číslo účtu: 115 – 1949140207/0100

Datum registrace: 5. 1. 2016

Spisová značka: VŽ/635/2016/Las

Registrační číslo: R 1/16

© 2019 Jana Vavříková

Partneři
MASHJ_logo244x100px_shades.png
MSK-logo-HD.png
stažený soubor.png
  • White Facebook Icon